Växtbeskrivningar
Beställning/offert
Årets Ros 2023
Årets Perenn 2024

Löta trädskolor AB

På Löta trädskolor odlar vi årligen ett stort antal rosor, buskar, och bärbuskar. Våra kunder består av entreprenadföretag, kommuner och bostadsföretag. Vi har mångåriga både inhemska och internationella kontakter med andra plantskolor och kan på så sätt tillgodose även udda önskemål. Vid behov kan vi också hjälpa till att upprätta växtförslag vid upphandlingar eller där mindre ytor ska planteras.

Garden centers är för oss en annan viktig kundkategori, där vi tack vare erfarenhet från den egna butiken har förståelse för önskemål beträffande leveranser, prissättningar, bilder och information. Om så önskas kan vi prissätta med färgbildsetiketter och EAN-koder, antingen Sveplants eller individuella. Vi erbjuder också växtskyltar med bild i olika format och med logotype.

Löta Trädskolor finns i Ärla ca 15 min från Eskilstuna och 1 tim och 20 min från Stockholm. En till två gånger per vecka kör vi egna transporter till stockholmsregionen. I Eskilstuna finns också omlastningscentral för Alex Andersens blomstertransporter med cc-vagnar vilket innebär att vi via dem når många destinationer som de trafikerar dagligen eller flera gånger i veckan.

Vi är legitimerad E-plantodlare vars innebörd går att läsa mer om på E-planta.com

Vi som jobbar här:

  • Göte och Anita Boberg, ägare
  • Ulrika Bennfors, administration
  • Håkan Länn, leveranser
  • Under säsong tillkommer ytterligare 3 i produktionen.

Historia

Löta har varit uppdelat i Löta Trädskolor, vars kunder främst har varit och är, Garden centers, kommuner, anläggare och den egna butiken Löta Trädgårdscentrum vars kunder har varit privatpersoner.
Idag arrenderas butiken av Ellinor Högsberg som driver den i namnet Löta Handelsträdgård medan Löta Trädskolor oförändrat drivs vidare av Göte Boberg.


Trädskolor, varför heter Ni det? Den frågan får vi ofta.
Trädskolor är ju det namn som oftast förekom på branschens företag runt sekelskiftet 1800-1900. Och eftersom vi är så gamla så vill vi hålla fast vid det
historiska arvet.

Löta har sin början i södra Sörmland, där min farfar K. G. Boberg startade verksamheten i Bettna 1907, efter att varit anställd som konditionerande trädgårdsmästare på Löta efter en trädgårdsutbildning. Han odlade fruktträd i en omfattning på cirka 10.000 träd i varje årgång. Efter att arrendet upphörde, flyttades verksamheten till Mellösa (på väg till Harpsund) i norra Sörmland, varvid min far inträdde i verksamheten efter praktik i Landskrona och utbildning på anrika Adelsnäs trädgårdsskola i Åtvidaberg.

1943 flyttades verksamheten till den plats i Ärla, som den fortfarande bedrivs på. Främsta orsaken var att man sökte jordar, som lämpade sig för just växtproduktion, vilket fanns utmed åsen, där i forntiden vattnet gått upp. I markerna på gården Mortorp har många verktyg, som stenålderbrukarna använde för sitt sätt att leva, hittats i det dagliga brukande av jorden. En hel del finns på nordiska museet, några ”sämre” i våra hem. Flera utgrävningar har också skett i den omedelbara omgivningen till gården.

Allt sedan tiden i Bettna har vi dock enträget behållit namnet och inte lockats att modernisera det. Däremot har plantskoleverksamheten
förändrats med tiden från att endast odla ”ätbara” växter till att till stor del odla växter för ”själen” och upplevelser av doft, skönhet och funktioner i
trädgården. Produktionen är också till stor del inriktad på containerodling (odling av växter i kruka), som därmed kan flyttas till sin växtplats praktiskt taget när som helst under året för en trygg och säker etablering.

/Göte Boberg