E-planta

Löta Trädskolor är legitimerad E-plantodlare.
E-planta är en kvalitetsmärkning för svenskodlade träd och buskar utvalda för svenskt klimat.
Även virusfria (=certifierade) fruktträd och bärväxter säljs under denna beteckning.
Väljer du E-märkta växter får du friska, pålitliga och odlingsvärda plantor som klarar vårt ofta
tuffa svenska klimat år efter år.