Trädgårdsmästare KG Boberg med hustru Anna

Historia

Löta har varit uppdelat i Löta Trädskolor, vars kunder främst har varit och är, Garden centers, kommuner, anläggare och den egna butiken Löta Trädgårdscentrum vars kunder har varit privatpersoner.
I maj 2017 togs driften av trädgårdsbutiken över av Johanna Hagman och namnet byttes till Löta Trädgård medan Löta Trädskolor oförändrat drivs vidare av Göte Boberg.Trädskolor, varför heter Ni det? Den frågan får vi ofta.
Trädskolor är ju det namn som oftast förekom på branschens företag runt sekelskiftet 1800-1900. Och eftersom vi är så gamla så vill vi hålla fast vid det
historiska arvet.

Löta har sin början i södra Sörmland, där min farfar K. G. Boberg startade verksamheten i Bettna 1907, efter att varit anställd som konditionerande trädgårdsmästare på Löta efter en trädgårdsutbildning. Han odlade fruktträd i en omfattning på cirka 10.000 träd i varje årgång. Efter att arrendet upphörde, flyttades verksamheten till Mellösa (på väg till Harpsund) i norra Sörmland, varvid min far inträdde i verksamheten efter praktik i Landskrona och utbildning på anrika Adelsnäs trädgårdsskola i Åtvidaberg.

1943 flyttades verksamheten till den plats i Ärla, som den fortfarande bedrivs på. Främsta orsaken var att man sökte jordar, som lämpade sig för just växtproduktion, vilket fanns utmed åsen, där i forntiden vattnet gått upp. I markerna på gården Mortorp har många verktyg, som stenålderbrukarna använde för sitt sätt att leva, hittats i det dagliga brukande av jorden. En hel del finns på nordiska museet, några ”sämre” i våra hem. Flera utgrävningar har också skett i den omedelbara omgivningen till gården.

Allt sedan tiden i Bettna har vi dock enträget behållit namnet och inte lockats att modernisera det. Däremot har plantskoleverksamheten förändrats med tiden från att endast odla ”ätbara” växter till att till stor del odla växter för ”själen” och upplevelser av doft, skönhet och funktioner i trädgården. Produktionen är också till stor del inriktad på containerodling (odling av växter i kruka), som därmed kan flyttas till sin växtplats praktiskt taget när som helst under året för en trygg och säker etablering.

/Göte Boberg