Personuppgiftshantering Löta Trädskolor AB

Våra kunders integritet är viktig för oss. Här beskriver vi hur och vilka uppgifter
vi samlar in, varför de samlas in och hur länge de lagras.
Du är alltid välkommen att kontakta oss om du undrar över vilken information vi har sparat om dig,
om du vill uppdatera dina uppgifter, begränsa vår behandling eller få dem raderade.
Detta gör du enklast genom att skriva ett meddelande till info@lota.se.
Läs mer om GDPR/Dataskyddsförordningen på Datainspektionen.se.
Personuppgiftsansvarig
Löta Trädskolor AB
Org nr: 556303-3645
Violvägen 6
635 36 Ärla
Tfn: 016-705 90
Mail: info@lota.se

Insamling av information
De personuppgifter vi behandlar är Företagsnamn, kontaktnamn, adress, organisationsnummer,
e-postadress, telefonnummer och andra uppgifter som du lämnat till oss.
Uppgifterna samlas in vid direktmöte med kund, leverantör, samarbetspartner och personal
eller via hemsida, telefon och mail.

Syfte
Vi behöver dina personuppgifter för att kunna tillhandahålla våra tjänster, för kontakt med dig
via e-post, telefon eller annat medel för elektronisk kommunikation, t.ex. för att skicka erbjudanden och liknande.
Uppgifterna används också för marknads- och kundanalyser, affärsuppföljning och marknadsföring
(inklusive att framställa statistik)

Utlämnande
Dina uppgifter kan komma att överföras för nödvändig behandling till andra företag som Löta Trädskolor AB
samarbetar med när det gäller t ex marknadsföring, distribution och varutransporter (t ex logistikföretag och speditörer)
och IT-tjänster. Partners behandlar uppgifterna som självständiga personuppgiftsansvariga i enlighet med
deras egna integritetspolicyer och hanteringsinstruktioner.
Löta Trädskolor AB säljer inte vidare personuppgifter till tredje part.

Lagring
Personuppgifter lagras inte under en längre tid än vad som är nödvändigt. Borttagning av personuppgifter
sker då inte längre uppgifterna krävs för att möjliggöra vårt uppdrag gentemot potentiella, aktiva och
gamla kunder och leverantörer eller vad som krävs i enlighet med rådande lagstiftning, så som bokföringslagen.
Detta innebär att uppgifter gallras bort då de inte längre är aktuella eller nödvändiga för analyser,
direktmarknadsföring, bokföringsunderlag eller de ändamål som de har samlats in för.