Rosens Dag

Rosens Dag är ett projekt med målsättningen att öka intresset för och kunskapen om rosor
genom att arrangera och uppmuntra till rosaktiviteter över hela landet. Framför allt i samband
med Rosens Dag, den andra juli, och därpå följande helg.

Rosens Dag bygger på samverkan mellan Svenska Rosensällskapet, Programmet för Odlad Mångfald (POM)
och GRO Plantskolor.