Kvalitetsregler för plantskoleväxter

I samarbete med representanter för odling och handel har
GROs plantskolesektion under 2011 och 2012 utfört en
översyn av reglerna för kvalitet vid produktion och handel
med plantskoleväxter.