Pollineringsscheman

Fruktträd trivs på soliga och öppna platser. De växer bra på de flesta väldränerade jordar.
Många fruktsorter är självsterila vilket innebär att man måste se till att det finns pollinerande
sorter i närheten.

Förklaring till bilagorna:
Dålig fruktsättning kan bero på att sorterna inte befruktar varandra.
Alla äpple, päron, en del söta körsbär och plommon är självsterila.
Alla sura körsbär är självfertila
• självsterila d v s de kan inte befruktas av eget pollen
(•) självfertila d v s de kan befruktas av eget pollen
I tabellen för plommon och sötkörsbär finns angivet att sorten är självfertil (•) samtidigt
som alternativ lämnas till pollenlämnare. Det beror på att i vissa fall får man säkrare och
bättre skörd med pollen från andra sorter.