SKUD - Svensk Kulturväxtdatabas

SKUD är en nationell likriktare och ett referensverktyg för svenska kulturväxters vetenskapliga, hortikulturella och inhemska namn. Den är till för alla som arbetar eller kommer i kontakt med kulturväxter och som önskar en korrekt namngivning. Som kulturväxt betraktas här inte bara de växter som odlas i Sverige utan alla dem vi använder, inhemska eller importerade.

Databasen innehåller även uppgifter om växternas naturliga utbredning, användning och livsform....