Göte Boberg
Göte Boberg

Löta trädskolor

På Löta trädskolor odlar vi årligen ett stort antal rosor, buskar, och bärbuskar. Våra kunder består av entreprenadföretag, kommuner och bostadsföretag. Vi har mångåriga både inhemska och internationella kontakter med andra plantskolor och kan på så sätt tillgodose även udda önskemål. Vid behov kan vi också hjälpa till att upprätta växtförslag vid upphandlingar eller där mindre ytor ska planteras.

Garden centers är för oss en annan viktig kundkategori, där vi tack vare erfarenhet från den egna butiken har förståelse för önskemål beträffande leveranser, prissättningar, bilder och information. Om så önskas kan vi prissätta med färgbildsetiketter och EAN-koder, antingen Sveplants eller individuella. Vi erbjuder också växtskyltar med bild i olika format och med logotype.

Löta Trädskolor finns i Ärla ca 15 min från Eskilstuna och 1 tim och 20 min från Stockholm. En till två gånger per vecka kör vi egna transporter till stockholmsregionen. I Eskilstuna finns också omlastningscentral för Alex Andersens blomstertransporter med cc-vagnar vilket innebär att vi via dem når många destinationer som de trafikerar dagligen eller flera gånger i veckan.

Vi är legitimerad E-plantodlare vars innebörd går att läsa mer om på E-planta.com

Vi som jobbar här:

  • Göte och Anita Boberg, ägare
  • Ulrika Bennfors, administration
  • Håkan Länn, leveranser
  • Under säsong tillkommer ytterligare 3 i produktionen.