Allmänna bestämmelser vid leverans av plantskoleväxter

Dessa bestämmelser har utarbetats av SVEPLANT (branschorganisation för Sveriges plantskolor) och är avsedda att tillämpas vid leverans och försäljning av
plantskoleväxter till näringsidkare (Köparen).
Dessa allmänna bestämmelser gäller i den mån något annat inte särskilt avtalats.
Allmänna bestämmelser för leverans av plantskoleväxter


Allmänna bestämmelser för leverans av plantskoleväxter till yrkesmässig byggverksamhet

Dessa bestämmelser har utarbetats av SVEPLANT (branschorganisation för Sveriges plantskolor) och är avsedda att tillämpas vid leverans av plantskoleväxter till byggarbetsplatser där ABM 07 - Allmänna bestämmelser för köp av varor i yrkesmässig byggverksamhet - gäller som avtalsvillkor mellan säljare och köpare.
Tillägg till ABM 07