Sveplantinfo

SvePlantInfo® är en växtdatabas med namn, växtbeskrivningar och bilder på en stor mängd träd, buskar och perenner. Namnen är uppdaterade enligt ny europeisk namnstandard och SKUD (se mer under Produkter). Perennerna är uppdaterade enligt Perennagruppens VemOdlarVad-register. SvePlantInfo utökas kontinuerligt med namn, bilder, beskrivningar m.m.