Acer platanoides Columnare

Acer platanoides 'Columnare'

skogslönn


Art.nr: ACEPLACO5129C

Upprättväxande kompakt krona. Höjd 10-12 m. Gröna blad med gulröd höstfärg. Sol-halvskugga, trivs på de flesta jordar. Solitär, alléer. Zon: 1-4.

  Lägg i offertkorg