Lördag, 24 Mars 2018
Löta Trädskolor
Härodlade buskar på Löta Trädskolor
Närodlade buskar på Löta
Våra kunder består av entreprenadföretag, kommuner, bostadsföretag och garden center där våra både inhemska och internationella kontakter med andra plantskolor är av stor betydelse för att tillgodose även udda önskemål.

Vi upprättar också växtförslag, där sådana fattas, vid upphandlingar eller där mindre ytor ska planteras. Genom vårt trädgårdscentrums breda sortiment kan vi också i många fall, med kort varsel, tillgodose växter som normalt inte förekommer i produktionsplantskolor.

Vår produktion består av containerodlade rosor ca 35% buskar, ca 40%, klätterväxter ca 10% och resterande fördelade på träd, barrväxter och perenner.

Vi är legitimerad E-plantodlare. Läs mer om E-plantor här!

Personalen på Löta trädskolor
Göte Boberg, ägare
order o. ekonomi
produktion/kontor
Håkan Länn, produktion
Tibor Simma, produktion
Ibolya Simma, produktion