Butikens Öppettider:

Butiken är stängd men har öppet efter
överenskommelse via telefon (016-705 85)
eller mail (info@lotatradgard.se).

Kontakt/Hitta till oss

Kontakt/Hitta till oss

Hem Lördag, 16 December 2017
Häckplantor
På hösten är det högsäsong för barrotade häckplantor. Med barrotade menas att du får en växt utan kruka och jord, alltså med rötterna bara. Dessa plantor har ett lägre pris och blir lättare att hantera eftersom du får dem paketerade i knippen i en plastsäck.

Viktigt att komma ihåg är att rötterna inte får torka ut utan växten måste planteras så fort som möjligt, alternativt förvaras svalt och fuktigt och skyddade mot sol och vind.

Vi har många olika sorter att välja på, kom in till oss eller ring på 016-705 85 så hjälper vi dig med val och beställning!


carpinus betulus avenbok häck

Plantering


Plantavstånd
3-4 plantor per meter för de flesta sorter. Buxbom och
lavendel 4-5 plantor per meter.

Jord
Jordmånen varierar för olika sorter. Jorden ska vara väldränerad
och bearbetad till ca 40 cm djup. Allt för sandig
eller lerig jord förbättras genom att blanda i 1/3 näringsberikad
torv, barkmull, kompost- eller planteringsjord.
torr torv fuktas väl innan den blandas i jorden.


häckplantering
Plantering
Viktigt! Låt aldrig plantorna ligga med ”bara” rötter. De måste ligga fuktigt, skyddade mot både sol och vind.
Spänn en lina mellan radernas ändpunkter så att raden blir rak. Gräv en grop och sätt i plantan. Börja med nästa
grop och lägg jorden runt plantans rötter i den första gropen osv. På så sätt slipper man flytta jorden två
gånger. Vattna rejält innan jorden trycks till. Se till att plantorna står rakt och stadigt.


Vattning
Se till att rötterna alltid är fuktiga när växterna planteras.
Ge ca 10 liter per planta vid planteringen. Vid torka vattna
rejält ca 1 gång i veckan. Håll jordytan lucker, det förhindrar
uttorkning.

Gödsling
Gödsla aldrig vid plantering, utan 2-3 veckor efter. Gödsla
i fortsättningen en gång tidigt på våren och en gång på
försommaren. Följ noga doseringsanvisningen.

Skötsel
Både friväxande och klippta häckar skall skäras ner
till ca 15 cm höjd samma vår de planteras eller våren
därpå. Höstplanterade plantor beskärs följande vår
eller efter en säsong på växtplatsen. Efter hård nedskärning
förgrenar sig plantorna och blir täta ända
nerifrån marken.
Nedan en genomskärning av en utvuxen, välklippt
häck. Något bredare vid basen än upptill och med raka
sidor. En äldre förvuxen häck kan i vissa fall skäras hårt
tillbaka och sen formas på nytt. I fortsättningen går
man över till (sommar) beskärning i maj-juni.
Undantag: Bok och avenbok får växa till önskad höjd
innan topparna klipps. För dessa sorter gäller en annan
beskärningsmetod, som även kan tillämpas på flertalet
klippta häckar. Här beskär man bara sidogrenarna tills
häcken nått sin fulla höjd. Bästa tiden för beskärning
är på vårvintern i feb-april. Vårblommande häckar kan
klippas efter blomning.
Beskärningsschema
Klippta häckar ska i fortsättningen beskäras enligt schemat ovan